اطلاعات

شما هم اکنون در شاخه:

زنجیر چرخ

هستید.
زنجیر چرخ
زنجیر چرخ15 محصول وجود دارد
در صفحه
نمایش 1 - 12 از 15 آیتم
 • خودروهای سازگارتمامی خودرو ها

  1,450,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 16رنگبندینارنجیتعداد1 عددمناسب برای خودروهایی که رینگ فابریک آنها 15 است و ارتقاء پیدا کرده به سایز 16 .ترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  350,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 16رنگبندی نارنجیتعداد در هر بسته12 تاییترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  4,200,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 15رنگبندینارنجیتعداد1 عددمناسب برای خودروهایی که رینگ فابریک آنها 15 است و ارتقاء پیدا کرده به سایز 16 .ترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  350,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 15رنگبندی نارنجیتعداد در هر بسته10 تاییترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  3,500,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 14رنگبندینارنجیتعداد1 عددمناسب برای خودروهایی که رینگ فابریک آنها 13 است و ارتقاء پیدا کرده به سایز 14 .ترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  350,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 14رنگبندی نارنجیتعداد در هر بسته8 تاییترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  2,800,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 13رنگبندی نارنجیتعداد در هر بسته6 تاییترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  2,100,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایز 13رنگبندینارنجیتعداد1 عددترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  350,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایزهای 16 و 17رنگبندیقرمزتعداد1 عددمناسب برای خودروهایی که رینگ فابریک آنها 16 است و ارتقاء پیدا کرده به سایز 17 یا بیشتر.ترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  380,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایزهای 17 به بالارنگبندیقرمزتعداد در هر بسته12 تاییترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  4,650,000 ریال
  موجود است
 • قابل استفاده درخودروهایی با رینگ اسپرت در سایزهای 16 و 17رنگبندیقرمزتعداد1 عددترمزگیری عالی در جاده های لغزنده و خیس.نصب بدون نیاز به باز کردن چرخ و استفاده از جک.

  380,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 12 از 15 آیتم